Strøby
 

 

Strøby ligger ca. 11 km. syd for Køge på landevejen mod St. Heddinge og Rødvig

og der bor omkring 900 mennesker i byen.

Byen har en lang, tusindårig historie og var en overgang den absolut største landsby på Sjælland,
hvor de knap 60  gårde inden udskiftningen i 1790’erne lå som perler på en snor langs landevejen.
Det krævede mange vandinger og 2 gadekær, ligger stadig i hver sin ende af byen.
Byens jorde strakte sig øst for Tryggevælde Å fra dens udløb i Køge Bugt til tæt på Magleby og Vedskølle i syd.

Strøby fik sin første kirke omkring år 1100. Den  er gennem århundrederne blevet bygget om og til.
I dag fremstår den med sine bæltemurede ydervægge af gullige stevnske kridtsten og røde munkesten,
sit historiske inventar og øvrige udsmykning som en daglig påmindelse om byens lange historie
og samtidig lægger kirke, kirkelade og præstegård rammer til et nutidigt religiøst, socialt og kulturelt liv i byen.

Som mange andre småbyer har også Strøby oplevet en kraftig reduktion i næringslivet.
Slagter, bager, købmand, kro, boghandler m.fl. er fortid, men vi kan stadig tanke benzin på tanken
 og glæde os over en meget livskraftig Daglig Brugs og en del service-erhverv.

Forsamlingshuset er stadig et levende hus for mange arrangementer og fester af både fælles og privat karakter.

Strøby Skole flyttede for mange år siden ud af byen og ligger nu midt mellem Strøby og Strøby Egede
sammen med Strøby Hallen og rummer eleverne fra de to områder plus Vallø By.

http://www.stroebyskolen.skoleintra.dk

Byens placering mellem Køge Bugt og Tryggevælde Å gør den til et meget unikt og inspirerende sted at leve.

Tryggevælde Ådal var allerede længe før vikingetiden en vigtig lokal vandvej ind i Køge Bugts bagland
og på nypløjede marker langs åen kan man stadig være heldig at finde flintflækker o.lign..

I dag er Tryggevælde Ådal en af de store uregulerede ådale i Danmark.
Enestående ved sit righoldige plante- og dyreliv, og der er i de senere årtier udvist megen energi
fra offentlig og privat side for at bevare denne naturperle.
De åbne enges blomstervækst og fugleliv – ikke mindst trækfuglene,
som bruger ådalen som rasteplads forår og efterår – har gjort,
at området er kendt og skattet af naturelskere også ud over vore grænser.

 

 

August 20.1.08