Hermed indkaldelse til generalforsamling. Husk frivillig betaling af kontingent for 2020, som kan ske ved, MobilePay  90869, via netbank 1551 0006684084 eller på generalforsamlingen kr. 150,- pr husstand.

Kontingent bedes indbetalt senest den 10. maj 2020.

____________________________________________________________________

Generalforsamling

Strøby Forsamlingshus

???dag den xx. måned 2020, kl. 19.00

Dagsorden

1.Valg af ordstyrer og stemmetællere
2.Beretningen om Borgerforeningens arbejde i det forgangne år
3.Fremlæggelse af igangværende projekter
4.Fremlæggelse af regnskab 2019
5.Valg til Bestyrelsen / Følgende er på valg
Formand: Henrik Bertram: modtager genvalg
1 bestyrelsesmedlem: Peter Z. Pedersen: modtager genvalg
1 bestyrelsesmedlem: Lone Christensen: modtager genvalg
2 suppleanter
Bilagskontrollant: Erik Løvgren Jensen modtager genvalg
Bilagskontrollantsuppleant: Uffe Harhorn modtager genvalg
6.Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingent 2020
7.Indkommende forslag
8.Eventuelt